Iskolánk dolgozói

 

Pedagógusok

 

Schillingerné Bázing Melinda - intézményvezető

óvodapedagógus, tanító, magyar nyelv- és irodalom műveltségterület, nemzetiségi (német) tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

 

Fodor Emese - intézményvezető-helyettes

matematika-kémia szakos általános iskolai tanár, informatika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, a nem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár, közoktatási vezető

 

Ács Viktória

biológia - testnevelés szakos általános iskolai tanár

 

Barkáné György Ágota

tanító, testnevelés és könyvtár szakkollégium, német gyermektánc oktató

 

Bálintné Eichert Mária

általános iskolai tanító, rajz szakkollégium

 

Derzsi Szabolcsné

tanító, orosz szakkollégium, német gyermektánc oktató, óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv és beszédfejlesztő pedagógus

 

Gáspár-Theisz Bettina

okleveles német- és nemzetiséginémet tanár, okleveles történelemtanár

 

Gligorovics Nikoletta

német nemzetiségi tanító

 

Gyenisné Farkas Mónika

általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium, fejlesztő pedagógus ( fejlesztő (differenciáló) szakirány, pedagógus szakvizsga), Német gyermektánc oktató

 

Horváth Andrea

fizika szakos középiskolai tanár, számítástechnika szakos tanár, matematika szakos középiskolai tanár

 

Huber Daniella

tanító  -  testnevelés műveltségterület

 

Kemenes Olga - munkaközösség-vezető, ifjúságvédelmi felelős

általános iskolai tanító, kisegítő iskolai szakkollégium

 

Kübler Krisztina

tanító – testnevelés és sport műveltségi terület

 

Lőcsei–Háhn Esztella

nemzetiségi (német) tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár)

 

Magyarné Szabó Eszter

magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

Merk Noémi- diákönkormányzatot segítő tanár

német szakos bölcsész – középiskolai tanár, kommunikációs szakember intézményes kommunikáció szakirány

 

Ottó György

földrajz - testnevelés szakos általános iskolai tanár, atlétika edző

 

Petrics Andrea - munkaközösség-vezető

magyar – orosz szakos általános iskolai tanár

 

Rottné Szőke Zsuzsanna

oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakos tanár, pszichológus

 

Sáfrán Éva - munkaközösség-vezető

német szakos középiskolai tanár, okleveles német- és nemzetiséginémet tanár

 

Steiner Jánosné

matematika – műszaki ismeretek és gyakorlat szakos általános iskolai tanár, oktatási informatikus

 

Strasser Péter - munkaközösség-vezető

matematika – fizika szakos általános iskolai tanár, túravezető

 

Veverka Tamás

okleveles történelemtanár és okleveles hon-és népismerettanár, okleveles földrajztanár

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők:

Sárkány Balázs

mentor

 

Benke Viktória

pedagógiai asszisztens

 

Takács Edit

pedagógiai asszisztens

 

Iskolatitkár:

Schőn Krisztina