Iskolánk dolgozói

 

Pedagógusok

 

Schillingerné Bázing Melinda - intézményvezető

óvodapedagógus, tanító, magyar nyelv- és irodalom műveltségterület, nemzetiségi (német) tanító, szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető

 

Fodor Emese - intézményvezető-helyettes

matematika-kémia szakos általános iskolai tanár, informatika szakos általános iskolai tanár, szakvizsgázott pedagógus, a nem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár, közoktatási vezető

 

Ács Viktória

biológia - testnevelés szakos általános iskolai tanár

 

Barkáné György Ágota

tanító, testnevelés és könyvtár szakkollégium, német gyermektánc oktató

 

Bálintné Eichert Mária

általános iskolai tanító, rajz szakkollégium

 

Bocz Zsófia

tanító, vizuális nevelés szakkollégium, rajztanár

 

Bősenbach Erzsébet

tanító, népművelés és rajz szakkollégium, fejlesztő pedagógus ( fejlesztő (differenciáló) szakirány, pedagógus szakvizsga)

 

Dér Sándorné

általános iskolai tanító, ember és társadalom műveltségi terület, református hitoktató

 

Derzsi Szabolcsné

tanító, orosz szakkollégium, német gyermektánc oktató, óvodás és kisiskolás gyermekek nyelv és beszédfejlesztő pedagógus

 

Gáspár-Theisz Bettina

okleveles német- és nemzetiséginémet tanár, okleveles történelemtanár

 

Gyenisné Farkas Mónika

általános iskolai tanító, ének-zene szakkollégium, fejlesztő pedagógus ( fejlesztő (differenciáló) szakirány, pedagógus szakvizsga), Német gyermektánc oktató

 

Horváth Andrea

fizika szakos tanár, számítástechnika szakos tanár

 

Huber Daniella

tanító  -  testnevelés műveltségterület

 

Klimász Kitti

okleveles magyartanár, okleveles földrajztanár

 

Kemenes Olga - munkaközösség-vezető, ifjúságvédelmi felelős

általános iskolai tanító, kisegítő iskolai szakkollégium

 

Kópicz József - munkaközösség-vezető, ifjúságvédelmi felelős

magyar - ének-zene szakos általános iskolai tanár, romológia szakos bölcsész, karvezető

 

Kópiczné Róth Gyöngyi - munkaközösség-vezető

magyar - ének-zene szakos általános iskolai tanár, német gyermektánc oktató, karvezető, szakvizsgázott pedagógus, a nem szakrendszerű oktatásra felkészített tanár

 

Kübler Krisztina

tanító – testnevelés és sport műveltségi terület

 

Lőcsei –Háhn Esztella

nemzetiségi (német) tanító, gyógypedagógus (tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár)

 

Merk Noémi

német szakos bölcsész – középiskolai tanár, kommunikációs szakember intézményes kommunikáció szakirány

 

Neff Krisztina 

 

Ottó György

földrajz - testnevelés szakos általános iskolai tanár, atlétika edző

 

Papp Györgyi

matematika – kémia szakos általános iskolai tanár

 

Petrics Andrea

magyar – orosz szakos általános iskolai tanár

 

Rottné Szőke Zsuzsanna

oligofrénpedagógia – pszichopedagógia szakos tanár, pszichológus

 

Sáfrán Éva - munkaközösség-vezető

német szakos középiskolai tanár, okleveles német- és nemzetiséginémet tanár

 

Steiner Jánosné

matematika – műszaki ismeretek és gyakorlat szakos általános iskolai tanár, oktatási informatikus

 

Strasser Péter - munkaközösség-vezető

matematika – fizika szakos általános iskolai tanár, túravezető

 

Veverka Tamás

okleveles történelemtanár és okleveles hon-és népismerettanár

 

Whitehouse Petra

általános iskolai tanító, vizuális műveltségterület- könyvtáros, gyógypedagógus, tanulásban akadályozottak pedagógiája szakos tanár

 

Pedagógiai munkát közvetlenül segítők:

 

Benke Viktória

pedagógiai asszisztens

 

Takács Edit

pedagógiai asszisztens

 

Bien Józsefné

 

Iskolatitkár:

Niedermayer Krisztina

 

Karbantartó:

Hohmann Gáspár

 

Konyhások:

Emerich Csabáné

Tipold Zoltánné

Zsoldos Istvánné

 

Takarítók:

Illés Krisztina

Kiss Renáta

Mittiner Annamária

Somogyi Gézáné

Till Erika